Privacyverklaring

 

Contactgegevens
Stichting Dierenclub Nederland verwerkt persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Bij je aanmelding voor de nieuwsbrief vragen wij om je e-mailadres en via het contactformulier vragen we ook om je naam en telefoonnummer. Bij je aanmelding voor een van onze trainingsdagen ontvangen wij ook je adresgegevens en bankrekening. Bij een eenmalige donatie ontvangen wij je bankrekeningnummer en tenaamstelling en bij een periodieke donatie ontvangen wij tevens je naam, adres en e-mail. Daarnaast kunnen wij ook overige persoonsgegevens ontvangen, die jij aan ons verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact. Wij bewaren de gegevens die jij aan ons verstrekt in onze administratie. 

 
Met welk doel bewaren en gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
 
Gegevens voor eigen gebruik
Door bovenstaande gegevens aan ons te verstrekken, geef je ons toestemming deze te bewaren in onze administratie en te gebruiken voor contact en de uitvoering van onze diensten. Hiermee kunnen wij jou per mail onze nieuwsbrief sturen waarmee we je informeren over de stichtingsactiviteiten of -ontwikkelingen. Via jouw telefoonnummer kunnen we contact leggen over jouw interesse en eventuele vragen of opmerkingen. 


Gebruik van gegevens door derden
In een cursusgroep, voor intervisie of andere bijeenkomsten kunnen we jouw contactgegevens delen met de groep indien dit van nut is voor de groepsleden. 
 

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Ten aanzien van contacten, nieuwsbrief en overige berichten: Naam, e-mailadres, telefoonnummer en  aanvullende optioneel verstrekte informatie. Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde of tot wederopzegging van de nieuwsbrief of andere opzegging.
  • Ten aanzien van eenmalige donaties: rekeningnummer en tenaamstelling. Ten aanzien van periodieke donaties: naam, e-mailadres, rekeningnummer, tenaamstelling rekening. Grondslag: Financiële verwerking en administratie. Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
  • Ten aanzien van de cursusadministratie: naam, e-mailadres, adres, woonplaats, aanvullende optioneel verstrekte informatie. Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je heb het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Dierenclub Nederland. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@dierenclubnederland.nl
 
Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben omschreven en niet langer bewaren dan de wettelijke verplichting voor het bewaren van de administratie van de organisatie.
 

Gebruik van cookies op website
Onze website www.dierenclubnederland.nl maakt geen gebruik van (tracking) cookies.
 
Plaatsing beeldmateriaal op openbare kanalen
Voor de plaatsing van beeldmateriaal (foto’s en opnames) op onze openbare communicatiekanalen (waaronder website en Facebook-pagina) vragen we toestemming aan personen die individueel of met enkelen in beeld zijn gebracht. Gaat het om beeldmateriaal van groepsactiviteiten, dan plaatsen wij deze zonder individuele toestemming. Het accent ligt op de activiteit en aanwezigheid van het aantal mensen. Heb je bezwaar van publicatie van beeldmateriaal, dan kun je dit aangeven bij het KAN.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij ontvangen of bewaren geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenclubnederland.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.
 
Wijziging van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate aanpassen zullen wij een bericht hierover op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacyverklaring.


Scroll naar top